• Jelajahi

  Copyright © Pituluik
  Pituluik Media

  Iklan

  Lirik Lagu 9×9 Night Light + translation

  Pituluik Media
  Friday, November 16, 2018, November 16, 2018 WIB Last Updated 2018-11-16T22:29:48Z
  https://www.pituluik.com

  nai keun née têe mee kâe rao just me and you
  têe dtrong née láe rêuang têe jà mee piang rao têe róo
  mâi dtông kít yúh let’s do what we wanna do
  [Ryu/Jamy] I’m into you
  [Ryu/Jamy] I’m into you
  prór wâa săeng kŏng daao nai keun née
  tam hâi ter nán yîng doo so sexy
  you re too beautiful my baby
  róo bâang măi you drive me crazy
  dàng mee wâyt mon sàyk hâi chăn lŏng
  mĕuan dohn sà-gòt wái hâi dtaa chăn mong kâe ter
  [Third/Cap] túk túk hûang way-laa têe pàan bpai · mĕuan chăn nán făn lá-mer

  jàp meu chăn kâam pàan keun née dûay gan
  mâi mee à-rai jà dee gwàa née way-laa têe săen pí-sàyt
  hâi lôhk táng bai mee kâe rao just come with me
  jà tam hâi ter dâai leum túk yàang · kâe jòt jam naa-tee née

  Beautiful night Beautiful light keun kŏng chăn láe ter
  kŏr tam hâi rák kŏng rao · sà-wàang gwàa săeng kŏng daao dai dai
  mâi mee playng rák · sàk nèung playng năi · dang gwàa sĭang hŭa jai
  mâi dtông mee sĭang dai · kwaam rák gôr dang nai jai
  I just want you
  I just need you

  If you let me babe imma hold you tight
  hâi jai rao nam taang there’s no wrong and right
  It’s like a magic nai keun roh-maen-dtìk
  tam dtaam hŭa jai ná let me make a beautiful night
  Oh Ah rák chăn jà mâi bpai năi
  mâi châi keun dieow têe jà bòk wâa rák
  kam derm hâi ter piang kon dieow everynight

  jàp meu chăn kâam pàan keun née dûay gan
  mâi mee à-rai jà dee gwàa née way-laa têe săen pí-sàyt
  hâi lôhk táng bai mee kâe rao just come with me
  jà tam hâi ter dâai leum túk yàang · kâe jòt jam naa-tee née

  Beautiful night Beautiful light keun kŏng chăn láe ter
  kŏr tam hâi rák kŏng rao · sà-wàang gwàa săeng kŏng daao dai dai
  mâi mee playng rák · sàk nèung playng năi · dang gwàa sĭang hŭa jai
  mâi dtông mee sĭang dai · kwaam rák gôr dang nai jai
  I just want you
  I just need you

  Baby let’s make a move tonight
  daao bpen bprà-gaai you’re more shine and bright
  I’m gonna do everything for you
  tell me what you wanna do ooh ooh ooh
  I’ll never gonna lie
  mâi wâa naa-lí-gaa láe gaan way-laa jà dern bpai
  ter kon dieow têe I m waiting for you
  mâi dtông gaan à-rai kâe chăn láe ter only us two

  Beautiful night Beautiful light keun kŏng chăn láe ter
  kŏr tam hâi rák kŏng rao · sà-wàang gwàa săeng kŏng daao dai dai
  mâi mee playng rák · sàk nèung playng năi · dang gwàa sĭang hŭa jai
  mâi dtông mee sĭang dai · kwaam rák gôr dang nai jai
  I just want you
  I just need you

  I just want you
  I just love you

  Thailand
  ในคืนนี้ที่มีแค่เรา just me and you
  ที่ตรงนี้และเรื่องที่จะมีเพียงเราที่รู้
  ไม่ต้องคิดเยอะ let’s do what we wanna do
  [Ryu/Jamy] I’m into you
  [Ryu/Jamy] I’m into you
  เพราะว่าแสงของดาวในคืนนี้
  ทําให้เธอนั้นยิ่งดู so sexy
  you’re too beautiful my baby
  รู้บ้างไหม you drive me crazy
  ดั่งมีเวทมนตร์เสกให้ฉันหลง
  เหมือนโดนสะกดไว้ให้ตาฉันมองแค่เธอ
  [Third/Cap] ทุกๆ ห้วงเวลาที่ผ่านไป เหมือนฉันนั้นฝันละเมอ

  จับมือฉันข้ามผ่านคืนนี้ด้วยกัน
  ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่แสนพิเศษ
  ให้โลกทั้งใบมีแค่เรา just come with me
  จะทําให้เธอได้ลืมทุกอย่าง แค่จดจํานาทีนี้

  Beautiful night, Beautiful light คืนของฉันและเธอ
  ขอทําให้รักของเรา สว่างกว่าแสงของดาวใดๆ
  ไม่มีเพลงรัก สักหนึ่งเพลงไหน ดังกว่าเสียงหัวใจ
  ไม่ต้องมีเสียงใด ความรักก็ดังในใจ
  I just want you
  I just need you

  If you let me babe, imma hold you tight
  ให้ใจเรานําทาง there’s no wrong and right
  It’s like a magic ในคืนโรแมนติก
  ทําตามหัวใจนะ let me make a beautiful night
  Oh Ah รักฉันจะไม่ไปไหน
  ไม่ใช่คืนเดียวที่จะบอกว่ารัก
  คําเดิมให้เธอเพียงคนเดียว everynight

  จับมือฉันข้ามผ่านคืนนี้ด้วยกัน
  ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่แสนพิเศษ
  ให้โลกทั้งใบมีแค่เรา just come with me
  จะทําให้เธอได้ลืมทุกอย่าง แค่จดจํานาทีนี้

  Beautiful night, Beautiful light คืนของฉันและเธอ
  ขอทําให้รักของเรา สว่างกว่าแสงของดาวใดๆ
  ไม่มีเพลงรัก สักหนึ่งเพลงไหน ดังกว่าเสียงหัวใจ
  ไม่ต้องมีเสียงใด ความรักก็ดังในใจ
  I just want you
  I just need you

  Baby, let’s make a move tonight
  ดาวเป็นประกาย you’re more shine and bright
  I’m gonna do everything for you
  tell me what you wanna do .. ooh ooh ooh
  I’ll never gonna lie
  ไม่ว่านาฬิกาและกาลเวลาจะเดินไป
  เธอคนเดียวที่ I’m waiting for you
  ไม่ต้องการอะไรแค่ฉันและเธอ only us two

  Beautiful night, Beautiful light คืนของฉันและเธอ
  ขอทําให้รักของเรา สว่างกว่าแสงของดาวใดๆ
  ไม่มีเพลงรัก สักหนึ่งเพลงไหน ดังกว่าเสียงหัวใจ
  ไม่ต้องมีเสียงใด ความรักก็ดังในใจ
  I just want you
  I just need you

  I just want you

  I just love you

  Komentar

  Tampilkan

  Terkini